Crossref Citations

1. Ortaokul Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri ile Toplumsal Değerlere Yönelik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ayhan KOÇOĞLU, Tuğba YANPAR YELKEN, Sedat KANADLI
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  first page: 399  year: 2020  
doi: 10.32709/akusosbil.550276