Crossref Citations

1. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Köşeli Şekillere İlişkin Alan Bilgilerinin İncelenmesi
Halil İbrahim Korkmaz, Ömer Şahin
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi  first page: 588  year: 2019  
doi: 10.17522/balikesirnef.512595